Tek17 - Byggteknisk forskrift - slik når du kravene

29. juni 2021
Av Torstein Osborg, Funksjonell AS

I denne artikkelen går vi gjennom Byggteknisk forskrift, eller enklere forskrift om tekniske krav - TEK 17.


Den Byggtekniske forskriften er omfattende og vi har valgt å ta for oss noe spesifikt og noe generelt. Vi vil gå i gjennom følgende punkt:


• Hva er TEK17,  teknisk forskrift 17, hvem gjelder det for?

• Byggherre og oversikt over TEK17
• Regelverket: Byggteknisk forskrift
• Veiledning: Byggteknisk forskrift eller teknisk forskrift
• Henvisning til Byggforskserien
• Funksjonskrav i TEK 17
• Preaksepterte løsninger med funksjonskrav
• Utvalgte tema fra Forskriften 

• Byggeforskrifter TEK 17Du kan lese om Modulhus og elementhus pris - hva er forskjellen

Les om vår byggeprosess steg for steg.
Les også om Elementhus - alt du trenger å vite 

Hva er TEK17 og hvem gjelder det for ?

TEK 17 er en teknisk forskrift som ble gjeldende i 2017. Den tar for seg minimiumskravene et hus må ha for at det skal være lovlig i Norge. Man kaller det ofte TEK 17 krav. Dette betyr at alt en bygger må være innenfor disse tekniske kravene.
For bolighus er det vanligvis 100% krav, men for ferieboliger og mindre hus er kravene noe lettere. Dersom en ikke oppfyller kravene kan en søke dispensasjon, men det er noe vi ikke anbefaler for nybygg. For rehabilitering må en derimot regne med å søke flere dispensasjon fra f.eks. isolasjon i yttervegger.

TEK 17 gjelder for alle som bygger hus, som oftest er dette entreprenører, som oss, vi håndterer da dette på vegne av våre kunder. Er du privatperson som skal bygge din egen bolig må du sette deg inn i Byggteknisk forskrift, det er en ganske stor jobb å få oversikt over.

Se bloggen om Hvordan bygge hus - 5 nyttige tips

Kontakt oss for en prat om ditt byggeprosjekt!

I dette møtet stiller vi med all vår kompetanse som byggherre og eiendomsutvikler. Møtet kan være både på nett eller hos oss, du velger.

Vil vi svare på alle spørsmål du har og vil vil nok spørre noen spørsmål også.
 
Har du tegninger eller skisser av et hus du ønsker deg, flott, vil vi gi deg våre sysnspunkter ift. forenkling, produksjon og kompleksitet.

Ring gjerne på 99 11 10 20

Direktoratet for byggkvalitet er eiere av byggteknisk forskrift

Byggherre og oversikt over TEK17
TEK17 er et omfattende forskrift og den omfatter alle fag. Dette kan gjøre det utfordrende for byggherre som ikke nødvendigvis kan sette seg inn i alt i denne byggestandarden. Det er da viktig at en velger leverandører som både kan TEK 17 og som utfører iht. TEK17 og som gir garantier på arbeidet. Selv om dette er gjort vil byggherre alltid ha et eget ansvar for helheten, så kompetanse om TEK 17 er nødvendig å ha, og en må jobbe selvstendig med byggteknisk forskrift med veiledning slik at en lett kan slå opp og forstå. Å gå et TEK17 kurs anbefales, liten innsats, langvarig utbytte.

Forskriften finner du her.

Regelverket: Byggteknisk forskrift
Byggteknisk forskrift, TEK17, finner du på Direktoratet for byggekvalitet, www.dibk.no eller søk på dibk tek17. Den er bygd opp ift. funksjonskrav med ytelser, og den viser til preaksepterte løsninger. Noen kaller den også norsk byggestandard.

En viktig begrensning skriver Direktoratet for byggekvalitet selv:
«Forskrift om tekniske krav til byggverk trekker opp grensen for det minimum av egenskaper et byggverk må ha for å kunne oppføres lovlig i Norge.»
Det er altså minimumskravene, men for oss i bransjen som må etterleve tek17 krav så kan en vel si at den ikke oppleves som minimum. Kravene i TEK17 er mange og for å oppnå kravene må en velge gode løsninger som er varige. Så første rådet er å velge løsninger som eksisterer, såkalte preaksepterte løsninger. Ikke prøv å finne opp nye løsninger, det kan være en lang og tung prosess å dokumentere at ytelsen er ihht. TEK17. I forhold til reklamasjoner som kommer flere år etter er det en stor jobb å dokumentere løsninger som ikke var bygd etter preaksepterte løsninger dersom de på utførelsestidspunktet ikke ble dokumentert og kontrollert.

Regelverkspyramide - Byggteknisk forskrift


Veiledning: Byggteknisk forskrift TEK17:

Alt står i TEK17, teknisk forskrift, med veiledning hos DIBK.no, selv om språket er relativt lettlest er det mye å ta inn over seg og forstå. En viktig del er veiledningen, den gir ofte gode eksempler:

Eksempel på veiledning i byggteknisk forskrift

Henvisning til Byggforskserien
Vi har vel alle sett en tegning fra Byggforsk 

Teknisk skisse av en yttervegg som holder ytelseskravene i byggteknisk forskrift

Disse detaljene er innenfor hva som er preakseptert, så bygger en som detaljene viser er løsningen godkjent og holder ytelsene. Dette gjør at en slipper mye prosjektering og diskusjon, og en slipper å dokumentere løsningen med fagfolk som har ansvarsrett. Vi i Funksjonell har dette som byggestandard, men har kunden vår spesielle ønsker så går vi veien for å dokumentere ønskede detaljer som ikke ligger som preaksepterte løsninger.

Byggforskserien

Funksjonskrav i TEK 17
Ett krav vi som utbyggere alltid diskuterer med arkitekt er snusirkel/firkant. Ytelseskravet er gitt:

DIBK - snusirkel og snurektangel

Dette er et absolutt krav for noen prosjekter, andre prosjekter kan ha fritak, her må en støtte seg på ansvarlig søker (SOK) og arkitekt (ARK). Har en for eksempel inngang i 1. etg. og ikke har soverom i 1. etasje så trenger en ikke snusirkel på badet i 1. etg.

Preaksepterte løsninger med funksjonskrav
Forskriften viser ofte til preaksepterte løsninger. Ofte referert til som norsk byggestandard. Det er en god veiledning, men av og til finnes de ikke og da må en lage de selv. Det viktigste når en går i gang med slike detaljer er at en kan dokumentere at de holder ytelseskrav og funksjonskrav. Så skal en slik løsning lages må en dokumentere, og vårt absolutte råd er å dokumentere før en bygger. Dokumentasjonen må være godkjent av en fagmann med ansvarsrett på området. I våre elementhus tar vi høyde for TEK17. Det å bruke preaksepterte løsninger anbefaler vi.    

Utvalgte tema fra Forskriften
II Inngangsparti, sikkerhet i bruk, kommunikasjonsvei, rom og lignende

§ 12-11. Balkong, terrasse og lignende

(2) Nivåforskjeller på mer enn 0,5 m skal sikres med rekkverk, jf. § 12-15.

Veiledning til annet ledd:
• Nivåforskjeller større enn 0,5 meter fra balkong eller terrasse eller tilsvarende ned til terrenget eller til annet underliggende plan eller nivå, kan utgjøre en fare for skade på person ved fall.
• Krav til høyde og utforming av rekkverk følger av i § 12-15.
• Det er ikke krav om håndløper på rekkverk på balkong, terrasse og lignende.


III Bygningsdeler
§ 12-15. Utforming av rekkverk og rekkverk i trapper

(5) Åpninger i rekkverket skal være maksimum 0,10 m opp til en høyde på minimum 0,75 m. For rekkverk over 1,0 m skal åpninger i rekkverket være maksimum 0,10 m i en høyde opp til minimum 0,25 m under topp av rekkverk. Den horisontale avstanden mellom en bygningsdel og det utenpåliggende rekkverket skal være maksimum 0,05 m.

Veiledning til femte ledd:
• Bestemmelsen er gitt for å hindre små barn i å komme seg gjennom åpninger i rekkverk eller å bli sittende fast i rekkverket og dermed utsettes for fare.
• Kravet om åpning på maksimum 0,10 meter gjelder for vertikale og horisontale åpninger i selve rekkverket.
• Kravet til åpning på maks 0,10 meter innebærer at det ikke skal være mulig å få en kule med diameter 0,11 meter ut gjennom åpninger i rekkverket eller mellom rekkverk og trinn. En slik åpning vil forhindre at barn får hodet gjennom.
• Kravet om horisontal avstand på 0,05 meter mellom bygningsdel og utenpåliggende rekkverk gjelder for åpning mellom rekkverk og gulv eller trinn når rekkverket er montert på utsiden av trappevange, balkong eller tribune eller lignende.
• Kravet om maksimum horisontal avstand 0,05 meter mellom bygningsdel og rekkverk skal motvirke at personer kan sette foten ned i åpningen.

§ 12-15 Figur 1: Krav til maksimum åpning og minimum høyde for rekkverk på balkong, rekkverk i trapper, terrasse og lignende.

§ 12-15 Figur 1: Krav til maksimum åpning og minimum høyde for rekkverk på balkong, rekkverk i trapper, terrasse og lignende.

Eksempel påTEK17 krav til rekkverk i trapper

Du finner mye mer på www.funksjonell.no
Alt du trenger å vite om elementhus


Tilbake til bloggen

Lykke til fra oss i Funksjonell AS 

Utvalgte tema fra Forskriften

xx

II Inngangsparti, sikkerhet i bruk, kommunikasjonsvei, rom og lignende

§ 12-11. Balkong, terrasse og lignende

(2) Nivåforskjeller på mer enn 0,5 m skal sikres med rekkverk, jf. § 12-15.

Veiledning til annet ledd:
• Nivåforskjeller større enn 0,5 meter fra balkong eller terrasse eller tilsvarende ned til terrenget eller til annet underliggende plan eller nivå, kan utgjøre en fare for skade på person ved fall.
• Krav til høyde og utforming av rekkverk følger av i § 12-15.
• Det er ikke krav om håndløper på rekkverk på balkong, terrasse og lignende.


III Bygningsdeler
§ 12-15. Utforming av rekkverk

(5) Åpninger i rekkverket skal være maksimum 0,10 m opp til en høyde på minimum 0,75 m. For rekkverk over 1,0 m skal åpninger i rekkverket være maksimum 0,10 m i en høyde opp til minimum 0,25 m under topp av rekkverk. Den horisontale avstanden mellom en bygningsdel og det utenpåliggende rekkverket skal være maksimum 0,05 m.

Veiledning til femte ledd:
• Bestemmelsen er gitt for å hindre små barn i å komme seg gjennom åpninger eller å bli sittende fast i rekkverket og dermed utsettes for fare.
• Kravet om åpning på maksimum 0,10 meter gjelder for vertikale og horisontale åpninger i selve rekkverket.
• Kravet til åpning på maks 0,10 meter innebærer at det ikke skal være mulig å få en kule med diameter 0,11 meter ut gjennom åpninger i rekkverket eller mellom rekkverk og trinn. En slik åpning vil forhindre at barn får hodet gjennom.
• Kravet om horisontal avstand på 0,05 meter mellom bygningsdel og utenpåliggende rekkverk gjelder for åpning mellom rekkverk og gulv eller trinn når rekkverket er montert på utsiden av trappevange, balkong eller tribune eller lignende.
• Kravet om maksimum horisontal avstand 0,05 meter mellom bygningsdel og rekkverk skal motvirke at personer kan sette foten ned i åpningen.

§ 12-15 Figur 1: Krav til maksimum åpning og minimum høyde for rekkverk på balkong, terrasse og lignende.

§ 12-15 Figur 1: Krav til maksimum åpning og minimum høyde for rekkverk på balkong, terrasse og lignende.

Kontakt oss

+47 99 11 10 20

salg@funksjonell.no

Mandag-fredag 9-16

Oksval terrasse 42C, 1456 Nesoddtangen

Designed with ‌

Offline Website Builder
Vi bruker kapsler for å gi bedre brukeropplevelse. Les gjerne vår personvernerklæring her

.