Tek17 - Byggteknisk forskrift - slik når du kravene

29. juni 2021
Av Torstein Osborg, Funksjonell AS

I denne artikkelen om Byggteknisk forskrift, TEK 17. Den Byggtekniske forskriften er omfattende og vi har valgt å ta for oss noe spesifikt og noe generelt. Vi vil gå i gjennom følgende punkt:
• Byggherre og oversikt over TEK17
• Regelverket: Byggteknisk forskrift
• Veiledning: Byggteknisk forskrift
• Henvisning til Byggforskserien
• Funksjonskrav i TEK 17
• Preaksepterte løsninger med funksjonskrav
• Utvalgte tema fra Forskriften 

Du kan lese om våre leveranser her.

Tekstblokk blogg 29.06.2021
Vi har vel alle sett en tegning fra Byggforsk https://www.byggforsk.no/
Bilde yttervegg

Montering er en av de raske prosessene i et byggeprosjekt

Byggherre og oversikt over TEK17
TEK17 er et omfattende forskrift og den omfatter alle fag. Dette kan gjøre det utfordrende for byggherre som ikke nødvendigvis kan sette seg inn i alt i denne byggestandarden. Det er da viktig at en velger leverandører som både kan TEK 17 og som utfører iht. TEK17 og som gir garantier på arbeidet. Selv om dette er gjort vil byggherre alltid ha et eget ansvar for helheten, så kompetanse om TEK 17 er nødvendig å ha, og en må jobbe selvstendig med byggteknisk forskrift med veiledning slik at en lett kan slå opp og forstå. Å gå et TEK17 kurs anbefales, liten innsats, langvarig utbytte.

Regelverket: Byggteknisk forskrift
Byggteknisk forskrift, TEK17, finner du på Direktoratet for byggekvalitet, www.dibk.no Den er bygd opp ift. funksjonskrav med ytelser, og den viser til preaksepterte løsninger. Noen kaller den også norsk byggestandard.

En viktig begrensning skriver Direktoratet for byggekvalitet selv:
«Forskrift om tekniske krav til byggverk trekker opp grensen for det minimum av egenskaper et byggverk må ha for å kunne oppføres lovlig i Norge.»
Det er altså minimumskravene, men for oss i bransjen som må etterleve tek17 krav så kan en vel si at den ikke oppleves som minimum. Kravene i TEK17 er mange og for å oppnå kravene må en velge gode løsninger som er varige. Så første rådet er å velge løsninger som eksisterer, såkalte preaksepterte løsninger. Ikke prøv å finne opp nye løsninger, det kan være en lang og tung prosess å dokumentere at ytelsen er ihht. TEK17. I forhold til reklamasjoner som kommer flere år etter er det en stor jobb å dokumentere løsninger som ikke var bygd etter preaksepterte løsninger dersom de på utførelsestidspunktet ikke ble dokumentert og kontrollert.

Regelverkspyramide - Byggteknisk forskrift


Veiledning: Byggteknisk forskrift TEK17:

Alt står i TEK17 med veiledning hos DIBK.no, selv om språket er relativt lettlest er det mye å ta inn over seg og forstå. En viktig del er veiledningen, den gir ofte gode eksempler:

Eksempel på veiledning i byggforskriften

Henvisning til Byggforskserien
Vi har vel alle sett en tegning fra Byggforsk 

Teknisk skisse av en yttervegg som holder ytelseskravene i byggteknisk forskrift

Disse detaljene er innenfor hva som er preakseptert, så bygger en som detaljene viser er løsningen godkjent og holder ytelsene. Dette gjør at en slipper mye prosjektering og diskusjon, og en slipper å dokumentere løsningen med fagfolk som har ansvarsrett. Vi i Funksjonell har dette som byggestandard, men har kunden vår spesielle ønsker så går vi veien for å dokumentere ønskede detaljer som ikke ligger som preaksepterte løsninger.

Byggforskserien

Funksjonskrav i TEK 17
Ett krav vi som utbyggere alltid diskuterer med arkitekt er snusirkel/firkant. Ytelseskravet er gitt:

DIBK - snusirkel og snurektangel

Dette er et absolutt krav for noen prosjekter, andre prosjekter kan ha fritak, her må en støtte seg på ansvarlig søker (SOK) og arkitekt (ARK). Har en for eksempel inngang i 1. etg. og ikke har soverom i 1. etasje så trenger en ikke snusirkel på badet i 1. etg.

Preaksepterte løsninger med funksjonskrav
Forskriften viser ofte til preaksepterte løsninger. Ofte referert til som norsk byggestandard. Det er en god veiledning, men av og til finnes de ikke og da må en lage de selv. Det viktigste når en går i gang med slike detaljer er at en kan dokumentere at de holder ytelseskrav og funksjonskrav. Så skal en slik løsning lages må en dokumentere, og vårt absolutte råd er å dokumentere før en bygger. Dokumentasjonen må være godkjent av en fagmann med ansvarsrett på området.

Utvalgte tema fra Forskriften
II Inngangsparti, sikkerhet i bruk, kommunikasjonsvei, rom og lignende

§ 12-11. Balkong, terrasse og lignende

(2) Nivåforskjeller på mer enn 0,5 m skal sikres med rekkverk, jf. § 12-15.

Veiledning til annet ledd:
• Nivåforskjeller større enn 0,5 meter fra balkong eller terrasse eller tilsvarende ned til terrenget eller til annet underliggende plan eller nivå, kan utgjøre en fare for skade på person ved fall.
• Krav til høyde og utforming av rekkverk følger av i § 12-15.
• Det er ikke krav om håndløper på rekkverk på balkong, terrasse og lignende.


III Bygningsdeler
§ 12-15. Utforming av rekkverk

(5) Åpninger i rekkverket skal være maksimum 0,10 m opp til en høyde på minimum 0,75 m. For rekkverk over 1,0 m skal åpninger i rekkverket være maksimum 0,10 m i en høyde opp til minimum 0,25 m under topp av rekkverk. Den horisontale avstanden mellom en bygningsdel og det utenpåliggende rekkverket skal være maksimum 0,05 m.

Veiledning til femte ledd:
• Bestemmelsen er gitt for å hindre små barn i å komme seg gjennom åpninger eller å bli sittende fast i rekkverket og dermed utsettes for fare.
• Kravet om åpning på maksimum 0,10 meter gjelder for vertikale og horisontale åpninger i selve rekkverket.
• Kravet til åpning på maks 0,10 meter innebærer at det ikke skal være mulig å få en kule med diameter 0,11 meter ut gjennom åpninger i rekkverket eller mellom rekkverk og trinn. En slik åpning vil forhindre at barn får hodet gjennom.
• Kravet om horisontal avstand på 0,05 meter mellom bygningsdel og utenpåliggende rekkverk gjelder for åpning mellom rekkverk og gulv eller trinn når rekkverket er montert på utsiden av trappevange, balkong eller tribune eller lignende.
• Kravet om maksimum horisontal avstand 0,05 meter mellom bygningsdel og rekkverk skal motvirke at personer kan sette foten ned i åpningen.

§ 12-15 Figur 1: Krav til maksimum åpning og minimum høyde for rekkverk på balkong, terrasse og lignende.

§ 12-15 Figur 1: Krav til maksimum åpning og minimum høyde for rekkverk på balkong, terrasse og lignende.

Eksempel påTEK17 krav til rekkverk

Du finner mye mer på www.funksjonell.no

Tilbake til bloggen

Lykke til fra oss i Funksjonell AS 

Kontakt oss

+47 99 11 10 20

salg@funksjonell.no

Mandag-fredag 9-16

Oksval terrasse 42C, 1456 Nesoddtangen

Created with Mobirise css template