ELEMENTER til proffkunder
Les om vår prosess for utvikling og leveranse av elementer til dere

Dere møter proffesjonelle!

Funksjonell AS er en produsent av elementer og vi har vært eiendomsutviklere siden 2004. Vi har kjøpt tomter og eiendommer og utviklet de frem til salg og gjennom garantitident. Nå er vi leverandør av elementer og massivtre (CLT).

Med den bakgrunnen har vi oversikt over hele prosessen (byggherre), denne kunskapen vil dere som proffesjonelle nyte godt av.

Les også vår blogg om Elementhus - alt du trenger å vite

Kontakt oss for en prat om elementleveranser til deres prosjekt!

I dette møtet stiller vi med all vår kompetanse som byggherre og eiendomsutvikler. Møtet kan være både på nett eller hos oss, du velger.

Vi vil svare på alle spørsmål du har, og kanskje stille noen spørsmål selv også.

Har du tegninger eller skisser av et hus du ønsker deg, flott, vil vi gi deg våre sysnspunkter ift. forenkling, produksjon og kompleksitet.

Ring gjerne på: 99 11 10 20

Hva er i vår leveranse

Vi leverer og monterer elementer, kan også levere innvendige snekkerarbeider! 
• Produksjons og monteringstegninger
• Veggelement, yttervegger og innervegger. Yttervegger isolert, innervegger uten isolasjon
• Etasjeskiller, med vannfast spon, isolerte
• Takelementer, med vannfast spon, isolerte

• Kran og stilas
• Komplett ferdig utvendig (unntak er ytterdører og terrassedører da de må monteres til skutt for å unngå skade
• Innvendig byggetrapp om det er mer enn en etasje

• Innvendig ferdig med OSB, klart for utlekting og isolering


Innvendige arbeider

• Alt av snekkerarbeider

• Utforing, isolering og innvendige overflater, gips el.

• Parkett

• Innerdører og ytterdører med utforinger og lister

• Uforing og listing av vinduer

Prosess

Fra vi mottar deres ønske om prising av et prosjekt er vi på ballen! Vi går da inn og ser på alle detaljer, ut av dette arbeidet vil vi komme med proffesjonelle råd som gjør at prosjektet ikke havner i et ubudsjetert kostnadsleie.

Dette gjør vi ved å bruke vår detaljkompetanse som byggherre og elementleverandør slik at dere som proff får ekstra informasjon om mulige mangler som våre ingeniører ser. Eksempel på noe som glemmes i prosess mellom flere fag, hvem leverer luftehatt til VA?

I denne fasen tar vi befaring og avklarer hvordan stillas skal bygges, om det er rett frem eller om noen tiltak må gjøres for å få et trygt stillas. Vi går også over rigg og drift på byggeplass, hvor skal containere plasseres, hvor skal kran stå, hvor skal varer plasseres. Ikke minst gjør vi en SJA analyse i forkant. 

Vi har en artikkel om Byggeprosjekt - slik lykkes du

Prising

Prising starter når vi får deres tegninger! Vi klarer oss med søknadstegninger, men å få digitalt grunnlag som dwg eller ifc filer hjelper oss. Les om Modulhus og elementhus pris

Vi sender tegnigner til våre ingeiører som ser på statikk, horsisontale og vertikale laster. Når vi har fått oversikten over bygget kalkulerer vi produksjonskost og monteringskost. Dette er grunnlaget for vår pris til dere.

Før kontrakt

Alle grensesnitt mellom oss og andre fag gjennomgås! Dette er kanskje den viktigste delen for dere. Hva overtar vi som leverandør (fundament), og hva leverer vi til de neste fagene. Alle grensesnitt detaljbeskrives, da blir leveransen tydeliggjort for oss og for dere, og mindre problem underveis i utførelsen.

Kontrakt

Alle detaljer er avklart! Dere får en fast pris på avtalt ytelse, kontrakten vi benytter er NS-8406. I kontrakten er NS garanti beskrevet, 5% i utførelsesperioden og 3% i 3 år etter overtagelse. Ved eventuell forhåndsbetaling avtaler vi garantioppsett.

Byggeplass

Det grundige arbeidet gir god stemning på byggeplass! God stemning på byggeplass er ekstremt viktig, ingen går rundt og er missfornøyde. Når det er god steminign vises det på bunnlinjen deres. Den store bonusen er at det ikke kommer tilleggsfakturaer, blir ikke bedre enn det, budsjett holder.

Overtagelser

Vi har følgende overtagelser med protokoller! 
• Leveranse på bil til byggeplass
• Hus ferdig utvendig
• Hus ferdig innvendig og trykktestet

Kontakt oss

+47 99 11 10 20

salg@funksjonell.no

Mandag-fredag 9-16

Oksval terrasse 42C, 1456 Nesoddtangen

Built with Mobirise ‌

Free Web Page Creator
Vi bruker kapsler for å gi bedre brukeropplevelse. Les gjerne vår personvernerklæring her

.