Dere som er proffesjonelle, les om vår prosess for leveranse av elementer

Dere møter proffesjonelle! Funksjonell AS har vært eiendomsutviklere siden 2004. Vi har kjøpt tomter og eiendommer og utviklet de frem til salg, som egenregiprosjekt. Nå er vi leverandør av elementer, moduler og CLT.

Med den bakgrunnen har vi oversikt over hele prosessen (byggherre), denne kunskapen vil dere som proffesjonelle nyte godt av.

Les også vår blogg om element leveranse

Prosess

Fra vi mottar deres ønske om pris er vi på ballen! Vi går da inn og ser på alle detaljer, ut av dette arbeidet vil vi komme med råd som gjør at prosjektet ikke havner i en ekstrafaktureringssituasjon etter det er startet. Det gjør vi ved å bruke vår detaljkompetanse slik at dere som proff får litt ekstra informasjon om mulige mangler. Eksempel på noe som glemmes i prosess mellom flere fag, hvem leverer luftehatt til VA?

I denne fasen tar vi befaring og avklarer hvordan stillas skal bygges, om det er rett frem eller om noen tiltak må gjøres for å få et trygt stillas. Vi går også over rigg og drift på byggeplass, hvor skal containere plasseres, hvor skal kran stå, hvor skal varer plasseres. Ikke minst gjør vi en SJA analyse i forkant. 

Før kontrakt

Alle grensesnitt mellom oss og andre fag gjennomgås! Dette er kanskje den viktigste delen for prosjektet, hva overtar vi som leverandør (fundament), og hva leverer vi til neste fag. Alle grensesnitt detaljbeskrives, da blir leveransen tydeliggjort for oss og for dere, og mindre problem underveis i utførelsen.

Kontrakt

Alle detaljer er avklart! Dere får en fast pris på avtalt ytelse, kontrakten vi benytter er NS-8406. I kontrakten er NS garanti beskrevet, 5% i utførelsesperioden og 3% i 3 år etter overtagelse. Ved eventuell forhåndsbetaling avtaler vi garantioppsett.

Byggeplass

Det grundige arbeidet gir god stemning på byggeplass! God stemning på byggeplass er ekstremt viktig, ingen går rundt og er missfornøyde. Når det er god steminign vises det på bunnlinjen deres. Den store bonusen er at det ikke kommer tilleggsfakturaer, blir ikke bedre enn det, budsjett holder.

Overtagelser

Vi har følgende overtagelser med protokoller! Den første er når varene er levert byggeplass, den andre er når hus/leilighet er ferdig innvendig og trykktestet, neste er når utvendig er ferdig.

Kontakt oss

+47 99 11 10 20

salg@funksjonell.no

Mandag-fredag 9-16

Oksval terrasse 42C, 1456 Nesoddtangen