Elementhus - Byggeprosessen steg for steg på byggeplassen

21. mai 2021
Av Torstein Osborg, Funksjonell AS

Denne artikkelen tar for seg byggeprosessen og de ulike fasene når en bygger et elementhus fra Funksjonell AS. Et elementhus er noe ulikt et ferdighus.

Stegene i en byggeprosess
• Elementhus vs. plassbygd hus
• Planleggingsfasen
• Enklere byggeplasshåndtering
• Besparelse når en velger elementhus
• Fasene i byggeprosessen

Se også bloggen om elementhus.

Elementhus under montering, viktig del av byggeprosessen

I denne artikkelen vil vi gå gjennom:
• Elementer eller plassbygd hus
• Planleggingsfasen
• Enklere byggeplasshåndtering
• Besparelse når en velger elementer
• Fasene i byggeprosessen

Montering er en av de raske prosessene i et byggeprosjekt

Elementhus gjør byggeprosessen på byggeplassen enklere

Først vil jeg nevne at de som plassbygger ender opp med samme resultat som de som bygger ett med elementer, huset blir ferdig som planlagt. Den store forskjellen ved hus i element er at byggeprosessen er delt, dvs. at snekkerarbeid skjer i fabrikk, rask montering skjer på byggeplass.

Les mer i vår blogg om elementer

På byggeplassen blir byggeprosessen mye enklere. Når arbeidskrevende faser i prosjektet flyttes fra byggeplass til fabrikk vil tiden byggherre bruker med eget mannskap gå ned. Så en vil oppleve at egne timer blir færre, og prosjekttiden går ned.

En viktig besparelse er byggherres bestillingsprosess, færre varer å bestille, slipper å ordne med stillas, og leietiden på stillas går drastisk ned. Det er med andre ord en stor besparelse i tid i byggeprosessen.

En annen viktig besparelse er tiden fra oppstart byggeprosess til klart for innvendige arbeider går drastisk ned, typisk kan en starte inne en uke etter monteringen.

Det viktigste for byggherre når en velger element til byggeprosjektet er at huset er tørt, at de ikke trenger ingen tørkeperiode, elementhus har denne egenskapen.

Her er betongelementer heist på plass, romslig kjeller

Forenkle er å tilrettelegge for effektivitet på byggeplassen

En jobb som undervurderes er å gjøre tomten ryddig og mer ferdig før en begynner å bygge. Få til gode p-plasser for de som jobber på prosjektet, gjerne el-bil lader også. Fjern jord, det blir bare skit og elende. Legg ut grus. Dette må uansett gjøres før prosjektet er ferdig, så gjør det med en gang, da blir det en hyggelig byggeplass!

Fasene i byggeprosessen med elementhus fra Funksjonell AS

Tidene som brukes i eksempelet under er for en liten enebolig i to etasjer.

Byggeprosess steg for steg

Overtagelse av fundament
• Vi møter byggherre på byggeplass noen dager før vi skal starte montering. Dette møtet er for å overta fundamentet.
• I denne overtagelsen sjekker vi diagonaler og høydeavvik. Avvik måler vi ift. NS3420
• Ved avvik som lar seg løse med svillen vil vi ved montering av sville kompensere ut avvikene
• Ved avvik som går på betong vil vi be byggherre få utført avretting

Monteringsfasen
• Dag 1 kommer kran kl 7:00 og klargjør denne. Kl 7:30 kommer første semitrailer med elementer
• Elementene er plassert på bil ift. å utnytte lastekapasiteten maksimalt, så det betyr at vi ikke kan montere element rett fra bil til hus. I tillegg er elementene pakket sammen i større kolli, ca. 3-3,5t, slik at lossingen blir raskere. Elementene blir losset og lagret i nærhet av huset som skal monteres. Lossing ferdig ca. kl 11.
• Dag 1, etter lossing begynner montering av elementer
• Dag 2-3 er det montering av vegger og etasjeskiller fra kl 7:00 til kl 16:00, i vintermånedene kan vi skyve på dette slik at oppstart er kl 9 for å ha noe bedre naturlig lys
• Dag 4 legges takelementene på, når de er på legger vi på en stor pressenning for å beskytte mot regn og fukt. Kl 12:00 er elementhuset ferdig montert og tett for vær og vind.

Fundamentet er tatt over, elementer heises

Byggeprosjektets faser

Samhandlingsmøter med alle fag, typiske møter er byggemøter og samhandlingsmøter. Få dette på plass tidlig, da får alle den informasjon en trenger og alle blir kjent med hverandre.

Hva skal skje på byggeplass:
• Rydde tomten
• Klargjøre tomten med p-plasser, rigg og drift
• Grave og sprenge
• Vann og avløp
• Strøm
• Internett
• Byggegruve klar for støping
• Rør, strøm og internett inn i såle
• Støping
• Montering av huselementer
• Innvendige arbeider
• Utvendige boder
• Graver inn å finpusse samt legge plen
• Ferdigattest

Oppsummering av byggeprosessen steg for steg

Få oversikt før du starter:
Samhandlingsmøter med alle fag, typiske møter er byggemøter og samhandlingsmøter. Få dette på plass tidlig, da får alle den informasjon en trenger og alle blir kjent med hverandre.
Hva skal skje på byggeplass

• Få oversikt over prosessen som skal skje på byggeplassen
• Hvilke fag trenger hva for å få flyt
• Å bygge med elementer er den mest effektive byggemåten for å få rask fremdrift på byggeplassen, invendige arbeider kan starte etter en ukes tid
• Bestill strøm til byggeplassen tidlig, den må være på plass før fagene kommer
• Sett opp brakker, rigg og drift
• Planlegg parkering for håndtverkerne
• Ha kontroll over hvilke varer som skal komme når, det gir god flyt i byggeprosessen, ha kontroll på logistikken
• Ha en plan for byggemøter, lag referater med punktlister og ansvarlige
• Montering av elementer
• Innvendige arbeider
• Utvendige boder
• Graver inn å finpusse og legge plen
• Ferdigattest

Les vår artikkel om elementer i vår blogg

Du finner mye mer på www.funksjonell.no

Tilbake til bloggoversikten


Lykke til fra oss i Funksjonell AS 

Kontakt oss

+47 99 11 10 20

salg@funksjonell.no

Mandag-fredag 9-16

Oksval terrasse 42C, 1456 Nesoddtangen

Built with Mobirise ‌

Free Web Designing Software
Vi bruker kapsler for å gi bedre brukeropplevelse. Les gjerne vår personvernerklæring her

.