Ønsker du et arkitekttegnet elementhus?
Vi leverer på deres tegninger

Dere møter en proffesjonell byggherre som bidrar med kompetanse i ditt prosjekt

Funksjonell AS har vært eiendomsutviklere siden 2004. Vi har kjøpt tomter og eiendommer og utviklet de frem til salg til privatkunder. Nå er vi leverandør av elementer til hus, moduler og CLT til privatkunder, vi leverer elementhus funkis eller tradisjonelt hus eller hva som helst.

Med den bakgrunnen har vi oversikt over hele prosessen dere er i, denne kunskapen vil dere som privatkunder nyte godt av.

Les om hvordan lykkes med byggeprosjekt

Arkitekttegnet enebolig

Kort om hvordan jobber vi med private

Fra vi mottar deres ønske om pris er vi på ballen! Vi går da inn og ser på detaljer som kan være kostndsdrivende. Om mulig vil vi komme med forslag som kan optimalisere boligen for å gjøre den rimeligre å produsere.

Når vi sammen har klarlagt detaljer vil vi lande prosjektet og dere får en leveransebeskrivelse og en pris som vil være basert på vår vudering av kompleksitet. (Lite/Middels/komplisert).

Er prisen vi gir akseptabel vil vi lage en intensjonsavtale og prise prosjektet nøyaktig, en pris som gjør at det ikke blir ekstrafakturering fra oss underveis.

Aksepteres denne prisen vil vi sammen finne en dato for oppstart på byggeplass og vi skriver kontrakt, vi bruker Norsk standardkontrakt med bankgaranti, den ivaretar begge parter, noe som er viktig for oss alle.

I denne fasen tar vi befaring og avklarer hvordan stillas skal bygges, om det er rett frem eller om noen tiltak må gjøres for å få et trygt stillas. Vi går også over rigg og drift på byggeplass, hvor skal containere plasseres, hvor skal kran stå, hvor skal varer plasseres. Ikke minst gjør vi en SHA analyse (lovpålagt: Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø) med SJA vurderinger. 

Før kontrakt

Alle grensesnitt mellom oss og andre fag (rør/elektro/ventilasjon etc.) gjennomgås! Dette er kanskje den viktigste delen for både dere og oss. Hva overtar vi som leverandør (fundament), og hva leverer vi til de neste fagene. Alle grensesnitt detaljbeskrives, da blir leveransen tydeliggjort for oss og for dere, og mindre problem underveis i utførelsen. Med dette oppsettet vil de andre fagene også vite hva som er levert før de skal gjøre sitt arbeid.

Kontrakt

Alle detaljer er avklart! Dere får en fast pris vår husleveranse, kontrakten vi benytter er NS-8406. I kontrakten er NS garanti beskrevet, 5% i utførelsesperioden og 3% i 3 år etter overtagelse. Ved eventuell forhåndsbetaling avtaler vi garantioppsett.

Byggeplass

Det grundige arbeidet gir god stemning på byggeplass! God stemning på byggeplass er ekstremt viktig, ingen går rundt og er missfornøyde. Når det er god steminign vises det på bunnlinjen deres. Den store bonusen er at det ikke kommer tilleggsfakturaer, blir ikke bedre enn det, budsjett holder.

Overtagelse, protokoll, FDV og produktsertifikater

Vi har følgende overtagelser med signerte protokoller! Den første er når varene er levert byggeplass, den andre er når hus/leilighet er ferdig innvendig og trykktestet, neste er når utvendig er ferdig.

På siste overlevering vil vi også leverer en FDV perm (forvalting, drift og vedlikehold) som er en bruksanvisning, hvordan bruke og vedlikeholde huset. Dere vil også få en liste over materialer og produktsertifikater som er brukt i produksjon av huset, alt fra spiker til takrenner.

Overtagelse med blomsterhilsen

Hva er et elementhus

Du finner mye mer på www.funksjonell.no

Les om:

Elementhus - alt du trenger å vite
Byggeprosessen steg for steg
Budsjett og kalkyle: Hvordan du lykkes med byggeprosjektet


Lykke til fra oss i Funksjonell AS 

Kontakt oss

+47 99 11 10 20

salg@funksjonell.no

Mandag-fredag 9-16

Oksval terrasse 42C, 1456 Nesoddtangen

Designed with Mobirise ‌

Web Site Maker
Vi bruker kapsler for å gi bedre brukeropplevelse. Les gjerne vår personvernerklæring her

.