Elementhus - alt du trenger å vite

Fra vår fabrikk til din byggeplass

04. mai 2021
Av Torstein Osborg, Funksjonell AS

Denne artikkelen tar for seg prefabrikkerte elementhus levert fra vår fabrikk. Fra møter før kontrakt til oppfølging etter kontrakt frem til overtagelse og 3 års garantitid. Elementhusene blir prosjektert av oss i samarbeid med kunden slik at alle detaljer blir riktige. Dokumentasjon som myndighetene krever følger våre leveranser.
Les vår blogg om elementhus

Innhold
• Forskjell på plassbygd hus og elementhus
• Tilbud på elementhus fra Funksjonell AS
• Prosessen etter at tilbud er akseptert
• Vår kvalitetskontroll av elementene
• Elementmontering på byggeplass
• Overlevering, FDV og kontrollskjema av det nye elementhuset
• God steming på byggeplass vises på bunnlinjen

Hva er et elementhus - prefabrikerte hus

Et elementhus er en bolig som leveres i ferdige deler, litt som lego. Vi leverer vegger, etasjeskiller og takelementer. Alle elementene kommer ferdige. Ytterveggselementene med kledning på utsiden, isolasjon vind og dampsperre. På byggeplass har vi ett monteringsteam som heiser og monterer de på plass.

Elementhus under produksjon - veggelement

Kvalitetshus fra Funksjonell

Kvalitetshus fra Funksjonell
Vi i Funksjonell AS leverer vi høykvalitets elementhus i treverk direkte fra vår fabrikk til norske byggeplasser. Vi leverer precut hus, det vil si prefabrikkerte elementhus som man kan bygge uten å bruke sag. Vårt mål er at våre kunder ikke skal sitte med noen tilleggsfakturaer når prosjektet er i gang på byggeplass. Det du ser er det du får.

I denne artikkelen går vi gjennom akkurat hva et elementhus er, hvordan vi kommer frem til tilbud og hva som skjer når elementhusene blir levert på byggeplass.

Hva er forskjellen på et elementhus fra Funksjonell AS og et plassbygd hus?

Det ferdigstilte produktet fremstår som identiske. Forskjellen mellom elementhus og plassbygd er byggeprosessen. For plassbygde hus skjer snekring på byggeplass, hvor miljø og eksterne faktorer får stor innvirkning på byggeprosessen. For elementhus skjer snekring i tørre, kontrollerte og standardiserte omgivelser på fabrikk. Dette gir byggherre mye mer kontroll. Elementhusprosessen er raskere, kostnaden for bygging er gitt på forhånd, kvaliteten er kjent og ferdigdato er kjent.

Noen punkter våre kunder har med i sin vurdering når de kjøper elementhus er:

Noen punkter våre kunder har med i sin vurdering når de kjøper elementhus er:
- Betydelig mindre byggetid på byggeplass. Dette er en stor besparelse
- Elementhuset blir levert helt ferdig utvendig, ferdig malt og med beslag og takrenner
- En mye enklere logistikk, bare tenk på alt du slipper å bestille
- Kran og stillaser inkludert
- Sparing av egne ressurser ved å kutte svært mange arbeidstimer med plassbygging, elementhus heises på plass raskt og effektivt
- Snekkere kan bruke tiden bedre ved å raskt komme i gang med innvendige arbeider. For en enebolig er de i gang innvendig ca. en uke etter huset er montert
- Man får betydelig økt kontroll på kostnader. Et elementhus fra oss er tydelig beskrevet og grensesnitt mellom andre fag er avklart. Vi gir en pris og den holder vi. Man vet hva man får og risiko for budsjettsprekk frafaller.

Hva skjer når vi tar kontakt med Funksjonell AS for å få tilbud på elementhus?

Når dere tar kontakt ber vi om tegninger, helst i elektronisk format som .dwg, .ifc eller lignende format, men PDF går også fint.

Se også blogg om hvordan lykkes

Når vi får tegningene gjør våre ingeniører en rask vurdering av kompleksitet, og setter så opp en oversikt over mengder av de ulike materialene. Denne oversikten sendes så til vår kalkulatør som priser elementhuset. Spesielle detaljer som er utenfor våre standarder henter vi inn pris på, for eksempel takvinduer, ståltak, vindussystemer (typisk for moderne hus med store sammenhengende vindusflater) og mer.

Når dette arbeidet er gjort er tilbudet på elementhus klart og dere får det oversendt. Dette tar rundt to-tre uker.

Etter at dere har vurdert tilbudet og det treffer innenfor deres målpris/kalkyle går vi i en dialog rundt detaljer. I dette steget skiller Funksjonell AS seg ut ift. andre i bransjen. Vi har selv bygget mange hus og leiligheter, og vi bringer vår 20 år lange kompetanse som byggherre til bords. Å bygge hus er en komplisert prosess, og vi vil bidra med informasjon om detaljer og løsninger slik at elementhusleveransen blir komplett og ingenting blir glemt. Å bygge et elementhus vil senke usikkerheten veldig mye, det er et godt risikoreduserende tiltak. Dette sikrer vårt mål om at våre kunder ikke skal motta tileggsfakturaer fra oss når prosjektet er i gang på byggeplass. Vår pris og vår leveranse skal være komplett, ferdig montert, ferdig utvendig og klart for innvendige arbeider.

Når vi sammen har definert overordnede detaljer og grensesnitt mellom oss som leverandør og de andre fagene setter vi opp et endelig tilbud, og går videre til planlegging av produksjon av elementhuset.

Typisk romplan, her vises en andreetasje i et elementhus

Hvordan er prosessen etter at elementhus tilbud fra Funksjonell AS er akseptert?
Når tilbudet er akseptert lager vi en kontrakt, vi benytter "NS8406 Forenklet norsk bygg og anleggskontrakt". Når kontrakten er signert starter vi opp ingeniørfasen. I denne perioden vil vi typisk trenge avklaringer, og konkrete spørsmål blir diskuter og avklart. Denne perioden tar typisk 6 uker. I løpet av den tiden danner vi et komplett grunnlag for produksjon og montering, detaljer og tegninger av elementhuset. Etter denne runden produseres huset i fabrikk. Produksjonstid for en enebolig i elementer er ca. 4 uker.

Detaljtegning av elementhus

Tegning av enkeltelement i et elementhus

Produksjon av enkeltelement for et elementhus

Kvalitetskontroll under elementproduksjon

Fremside kontrollrapport for ett element

Sjekkliste for ett enkelt element


Når elementene er produsert pakkes på pall og de plastes for å beskytte de mot vær og vind.

Hva skjer når elementhuset kommer til byggeplassen?
Vi kommer til byggeplassen noen dager før transporten av elementene kommer. Da skal vi overta ferdig fundament. Når fundamentet er tatt over kommer:
• elementene
• kran og stillas
• våre montører setter i gang med montering av huset.

Montering av en enebolig tar ca. 4-5 dager. Da er alle elementer montert og huset er tett for vær og vind. Når montering er ferdig fortsetter vi inne med taping og sluttmontering. Dette kan typisk ta en uke. Dette gjør vi slik at byggherre kan raskt komme i gang med innvendige arbeider. Når vi er ferdige inne gjør vi en trykktest. Etter trykktest er det overtagelsesforretning og byggherre overtar det innvendige arbeidet for element huset.

Når vi er ferdige inne fortsetter vi ute og gjør fasade helt ferdig. Dette tar vel en uke for en enebolig. I denne perioden kan byggherre benytte stillas om de skal montere utelys, solceller på tak osv. Når vi er ferdige ute gjøres en befaring og overtagelse. Denne overtagelsen inkluderer også at vi leverer FDV og kvalitetsskjema fra monteringsprosessen. Vi bruker bare sertifiserte materialer/skruer/tape etc. og vi leverer en oversikt over alle materialer benyttet og sertifikater på de. På dette tidspunktet er vi ferdige og starter å montere neste bolig, om dere har bestilt flere.

God stemning på byggeplass!
Vi ønsker ikke en byggeprosess der vi skal tilleggsfakturere utbygger. Istedenfor bruker vi mye energi på at alle kostnader allerede er ført opp i tilbud før det signeres. Dette gir forutsigbarhet, styrket bunnlinje for utbygger og god stemning på byggeplass. God stemning er oljen i maskineriet! Vi er opptatt av at samhandling mellom partene på byggeplass går som smurt og at det administrative ikke blir stående i veien for utbygging. Da får man bygget hus med høy kvalitet, uten uforutsette kostnader.

Les vår artikkel om Byggeprosjekt - slik lykes du

Du finner mye mer på www.funksjonell.no

Les om:
Byggeprosessen steg for steg
Hvordan du lykkes med byggeprosjektet


Lykke til fra oss i Funksjonell AS 

Tilbake til bloggen

Kontakt oss

+47 99 11 10 20

salg@funksjonell.no

Mandag-fredag 9-16

Oksval terrasse 42C, 1456 Nesoddtangen