10. Hvordan bygge hus - 5 nyttige tips
21. mai 2021
Av Torstein Osborg, Funksjonell AS

Denne artikkelen tar for seg byggeprosessen, de ulike fasene, når en bygger med element fra Funksjonell AS

Stegene i en byggeproses
• Elementhus vs. plassbygd hus
• Enklere byggeplasshåndtering
• Besparelse når en velger elementhus
• Fasene i en byggepross

Elementhus under montering, viktig del av byggeprosessen

I denne artikkelen vil vi gå gjennom:
• Elemnthus vs. plassbygd hus
• Enklere byggeplasshåndtering
• Besparelse når en velger elementhus
• Fasene i byggeprosessen

Montering er en av de raske prosessene i et byggeprosjekt

Først vil jeg nevne at de som plassbygger ender opp med samme resultat som de som bygger ett elementhus, huset blir ferdig som planlagt. Den store forskjellen ved elementhus er at byggeprosessen er delt, dvs at snekkerarbeid skjer i fabrikk, rask montering skjer på byggeplass.

På byggeplassen blir byggeprosessen mye enklere. Når arbeidskrevende faser i prosjektet flyttes fra byggeplass til fabrikk vil tiden byggherre bruker med eget mannskap gå ned. Så en vil oppleve at egne timer blir færre, og prosjekttiden går ned.

En viktig besparelse er byggherres bestillingsprosess, færre varer å bestille, slipper å ordne med stillas, og leietiden på stillas går drastisk ned. Det er med andre ord en stor besparelse i tid.

En annen viktig besparelse er tiden fra oppstart byggeprosess til klart for innvendige arbeider går drastisk ned, typisk kan en starte inne en uke etter monteringen.

Det viktigste for byggherre når en velger element til byggeprosjektet er at huset er tørt, de trenger ingen tørkeperiode.

Her er betongelementer heist på plass, romslig kjeller


Fasene i byggeprosjekt med elementer fra Funksjonell AS

Tidene som brukes i eksempelet under er for en liten enebolig i to etasjer.


Byggeprosess steg for steg

Overtagelse av fundament
• Vi møter byggherre på byggeplass noen dager før vi skal starte montering. Dette møtet er for å overta fundamentet.
• I denne overtagelsen sjekker vi diagonaler og høydeavvik. Avvik måler vi ift NS3420
• Ved avvik som lar seg løse med svillen vil vi ved montering av sville kompensere ut avvikene
• Ved avvik som går på betong vil vi be byggherre få utført avretting

Monteringsfasen
• Dag 1 kommer kran kl 7:00 og klargjør denne. Kl 7:30 kommer første semitrailer
• Elementene er plassert på bil ift å utnytte lastekapasiteten maksimalt, så det betyr at vi ikke kan montere element rett fra bil til hus. I tillegg er elementene pakket sammen i større kolli, ca 3-3,5t, slik at lossingen blir raskere. Elementene blir losset og lagret i nærhet av huset som skal monteres. Lossing ferdig ca kl 11
• Dag 1, etter lossing begynner monteringen
• Dag 2-3 er det montering av vegger og etasjeskiller fra kl 7:00 til kl 16:00, i vintermånedene kan vi skyve på dette slik at oppstart er kl 9
• Dag 4 legges takelementene på, når de er på legger vi på en stor pressening for å beskytte mot fuktighet. Kl 12:00 er huset ferdig montert og tett for vær og vind.
-

Fundamentet er tatt over, elementer heises

Faser i gjennomføringen
Samhandlingsmøter med alle fag, typiske møter er byggemøter og samhandlingsmøter. Få dette på plass tidlig, da får alle den informasjon en trenger og alle blir kjent med hverandre.
Hva skal skje på byggeplass
• Rydde tomten
• Grave og sprenge
• Vann og avløp
• Strøm
• Internett
• Byggegruve klar for støping
• Rør, strøm og internett inn i såle
• Støping
• Montering av huselementer
• Innvendige arbeider
• Utvendige boder
• Graver inn å finpusse og legge plen
• Ferdigattest

En jobb som undervurderes er å gjøre tomten ryddig og mer ferdig før en begynner å bygge. Få til gode p-plasser for de som jobber på prosjektet, gjerne el-bil lader også. Fjern jord, det blir bare skit og elende. Legg ut grus. Dette må uansett gjøres før prosjektet er ferdig, så gjør det med en gang, da blir det en hyggelig byggeplass!

Du finner mye mer på www.funksjonell.no

Lykke til fra oss i Funksjonell AS 

Kontakt oss

+47 99 11 10 20

salg@funksjonell.no

Mandag-fredag 9-16

Oksval terrasse 42C, 1456 Nesoddtangen

Made with ‌

Drag & Drop Website Builder
Vi bruker kapsler for å gi bedre brukeropplevelse. Les gjerne vår personvernerklæring her

.