Hvorfor bør du velge Funksjonell som husleverandør?

08. juni 2021
Av Torstein Osborg, Funksjonell AS

Vi vet hva dere som privatpersoner og proffesjonelle trenger når dere har rollen som byggherre. En byggherre tolker vi i denne artikkelen er en privatperson eller utbygger som kjøper en tomt og ønsker å få bygd nye hus. Byggherre står for hele byggeprosessen frem til overlevering til kunde eller selv flytte inn. En proffesjonell byggherre gir 5 års garanti etter bustadoppføringsloven eller avhendingsloven. Om du er en privatkunde vil vi naturligvis gi samme leveranse og service.

• Husleverandør med 20 års erfaring som byggherre, vi vet hva dere trenger for å nå målene 
• Vi er enerfaren leverandør og en trygg samarbeidspart
• Avtalt kontraktspris, ikke tilleggsfakturering
• Grensesnitt
• Kontrollsystemer
• Garanti iht. NS 8406
• Hvitt arbeid
• Utførelse, to modeller

Les mer om elementhus

Funksjonell AS som husleverandør til byggherre

Husleverandør med 20 års erfaring som byggherre, vi vet hva dere trenger for å nå målene

Vi er enerfaren leverandør av hus og en trygg samarbeidspart. Vi har bygd boliger siden 2004, funkis typer, elementhus med flatt tak (pulttak) og elementhus med møne (saltak).

Vi vet hva byggherre trenger da vi har lang erfaring som byggherre, vi kjenner godt til hvor en møter utfordringer i prosessen. Vår lange kompetanse og erfaringer kommer våre kunder til gode, og vi deler våre erfaringer for å sikre at begge parter får en så enkel hverdag som mulig.

Fordi vi ønsker å beholde kundene vil strekker vi oss langt for å være en god samarbeidspartner.

Vårt slogan er:

«Vi er han duden du vil snakke med når du trenger hjelp!»

Kort forklart, vi er ikke han på helpdesken som spør om du har prøvd å slå av og av og på routeren. Vi går rett i detaljer og prøver å løse utfordringen fra første øyeblikk. 

Faktura - 0 kr for tillegg

Avtalt kontraktspris, ikke tilleggsfakturering

Dette er en tøff påstand, men også noe vi står for. Vi tar betalt om kunde ønsker mer, eller ønsker endringer, men dette avtales på forhånd og kommer ikke som en overraskende faktura. På dette punktet skiller vi oss fra andre husfirma og husleverandører.
Vi vet ofte hva byggherre glemmer å ta med i bestillingen, hos oss blir det husket. I vår prosess med kundene som n, se artikkel om byggeprosess, går vi nøye gjennom prosjektet, vi bidrar slik at mest mulig er med før kontrakt og vi lager en tydelig kravspesifikasjon på vår husleveranse. Ja, kontrakten kan fremstå som dyrere i denne fasen, men byggherre får en budsjettpris før arbeidet starter. Det som er sikkert er at det er billigere enn å stå på byggeplass å mangle noe, typisk eksempel er luftehatt til kloakk, ingen har ansvar for den, rørlegger legger rør over tak, men ikke takhatten. Taktekker har ikke med takhatt i sitt tilbud. Det som da skjer er at arbeidet stopper opp, folk blir sure og stressa, byggherre hiver seg i bilen å prøver å skaffe en takhatt, koste hva det vil. I det hele en kaotisk situasjon som øker prisen over budsjett, les om budsjettering. Det er dette vi i Funksjonell AS ønsker å ta med i detaljprosjekteringen slik at du får en totalpris på vår leveranse i forkant, og at prosessen på byggeplass går fint. God stemning på byggeplass gir en bedre bunnlinje.

Vi leverer det byggherre trenger for å ferdigstille sin leveranse, til avtalt pris.

Grensesnitt
Funksjonell vs. andre fag

- Vi gir tilbud som tydelig viser grensesnitt på vår leveranse og andre fags leveranse når en bygger nytt hus og moderne hus. Det skal ikke være tvil på hvor vi starter og hvor vi slutter. 

Fuktmåling, litt høy men avfuktere og varme løser dette

Kontrollsystemer

Sertifisert produksjon fra Norsk treteknisk institutt.
HMS – Helse, miljø og sikkerhet
SHA m/SJA, Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø med sikker jobbanalyse
Kvalitetskontroll på byggeplass
Kontrollskjema
Fuktmålinger
Termografisk fotografering
Trykktest

Som boligleverandør har et levende HMS system som alle våre montører/snekkere m.fl. må forholde seg til. For SHA er vi aktiv med i byggherres planfase. På byggeplass utarbeider vi SJA sammen med byggherre og underentreprenører.

En lei kuriositet:

I 2020 har laget både HMS rutine for pandemi og SJA-sikker jobbanalyse for pandemi på byggeplassene vi er på.

Dette hadde vi ikke sett for oss da vi startet for 20 år siden

Garanti iht. Norsk standard - NS 8406

• 10% av kontraktssum i gjennomføringsfasen
• 3% av kontraktssum i garantitiden
• Vi stiller gjennomføringsgaranti i utførelsesperioden på 10% og 3% i garantitiden
• Ved forskuddsbetaling stiller kan vi avtale garanti

Utførelse, to modeller

Generelt for begge modellene
Funksjonell AS vil alltid ha en fast person som følger prosjektet. Inkludert i prisen er det avsatt en dag på prosjektet per uke og at vi deltar på digitale møter etter behov.

Les mer om byggeprosessen og elementbygging

Montasjeteam

Vi leverer montasjeteam som monterer huset, gjør det helt ferdig utvendig. Innvendig ferdig tapet og trykktestet, klart for neste fag som ofte er ventilasjonsmontør.

Supervisor

Vi sender en montør fra fabrikkens monteringsteam som er med på montering av første husleveransen. Han deltar i monteringen og gir opplæring og støtte til byggherres monteringsteam.

Hvitt arbeid

Funksjonell som leverandør av hus er opptatt av å levere alle varer og alt arbeid iht. gjeldene lover og regler, dette gjelder for vår fabrikk og våre monteringsteam. I de tilfellene vi bruker underleverandører sjekker vi deres systemer og håndtering av leveranser og ansatte. Underleverandører kan ikke sette ut jobben til andre underentreprenører.

Våre montører er enten fra vår bedrift eller fra innleid montasjeteam. Innleide gjør vi kontroll av og de kan ikke sette ut underentrepriser. 

Kontakt oss

+47 99 11 10 20

salg@funksjonell.no

Mandag-fredag 9-16

Oksval terrasse 42C, 1456 Nesoddtangen

Designed with Mobirise ‌

Free Web Page Creator
Vi bruker kapsler for å gi bedre brukeropplevelse. Les gjerne vår personvernerklæring her

.